เฉลิมราชย์ องค์ราชัน
ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ตรวจสอบรายชื่อช่างภาพ

ขอความร่วมมือช่างภาพปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยดังต่อไปนี้
1. ลงทะเบียนช่างภาพได้ที่ www.satregion5.com
2. ไม่เข้าไปยังพื้นที่ที่ผู้จัดไม่ได้อนุญาต กีดขวางการวิ่ง หรือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ไม่ขับขี่หรือซ้อนยานพาหนะในเส้นทางการวิ่ง
3. ใส่โลโก้งานบนภาพ (ดาวน์โหลด คลิก) ไม่ใส่โลโก้การค้าอื่นใดนอกเหนือจากโลโก้ของช่างภาพบนภาพ
4. ช่างภาพสามารถนำภาพจำหน่ายได้ โดยไม่ต้องแบ่งรายได้ให้ผู้จัดงาน
5. ช่างภาพยินดีมอบไฟล์ภาพให้ผู้จัดงาน หากมีการร้องขอ

ชื่อ-สกุล Facebook Page
นาย ภาณุเดช สุพรรณ์ https://www.facebook.com/nat28898
สุพรหมเพชร พรมไชย https://www.facebook.com/konsrangphaph
ไสว ทองดีเลิศ https://www.facebook.com/PRunPhoto
วิฑูรย์ คนขยัน https://www.facebook.com/winwinphotography
Jirapat Saoreedate https://www.facebook.com/Shutter-Chill-Running-2110989135849160
สิริพร ศรีสุภา https://www.facebook.com/MaewtatoPhotographer
กมล บุญศรี https://www.facebook.com/KanomfotoRunning
พลชัย ดอยจรัสรุ่ง https://www.facebook.com/maewtatorunning
นงค์เยาว์ บุญเรือง https://www.facebook.com/art.boonruang
นุวัฒน์ จันทาจันทึก https://www.facebook.com/NuwatPhoto
บังเอินศักดิ์ ปาปวน https://www.facebook.com/MakieNatnicha
นายดาวระพงษ์ เพ็งมาวัน https://www.facebook.com/เอิ้น-ดาว-สปอร์ต-783087211860821
สงกรานต์ แก้วคำฟู https://www.facebook.com/iPixss
นาย อภิวัฒน์ โปธา https://www.facebook.com/ก้องเด็กบ้านนอก-304223663457452
อุเทน ฟูศรี https://www.facebook.com/maxybnphotorunning
ณัฐพงศ์ ธงชัย https://www.facebook.com/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDukOiUW-2lR3yufkWjLRAdVwgoGAb02zUHYqip8IF9T3UfE4FUxj4kK-XSQNOVGfCMBX-ZWUGAH2lV
บัญชา สีมาวัน https://www.facebook.com/www.facebook.com
ชนน มุสิจรัล https://www.facebook.com/tokepoke.photo
ธรรพ์ณธร ทองปิ่น https://www.facebook.com/thongpinlovephoto
วีรภัทร วิไลซิลปดีเลิศ https://www.facebook.com/GiantDwarfRabbit
นฤเบศร์ ดาวตาก https://www.facebook.com/unclenewphotographer

© 2019 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่.
All rights reserved