โครงการเฉลิมราชย์ องค์ราชัน
ธ มิ่งขวัญ แผ่นดินทอง
เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ลงทะเบียนช่างภาพ

ปิดระบบลงทะเบียนช่างภาพเนื่องจากผู้สมัครเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

© 2019 สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่.
All rights reserved